Lista szkoleń:

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych:

Pracownicy administracyjno-biurowi WSTĘPNE

Pracownicy administracyjno-biurowi

Szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami:

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami WSTĘPNE

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

Szkolenia dla pracowników robotniczych:

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych

Szkolenie okresowe pracowników robotniczych

Inne szkolenia:

Metodyka prowadzenia instruktażu szkoleniowego

Okresowe szkolenie BHP dla nauczycieli

BHP dla dyrektorów placówek oświatowych

Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych

Okresowe szkolenie BHP dla służby medycznej

Służba BHP

Szkolenia w języku angielskim:

Pracownicy administracyjno-biurowi WSTĘPNE (EN)

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami WSTĘPNE (EN)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni (EN)

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami WSTĘPNE (EN)

Szkolenia w języku ukraińskim:

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych (UA)

Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych (UA)